Tujahäck

Tuja, eller som den heter på latin, “Thuja occidentalis” (vanlig Tuja) är en vanligt förekommande häckväxt I Sverige. Mycket tack vare det faktum att den är städsegrön, det vill säga att den är grön året om, men också för att den är snabbväxande och lättplacerad.

Tujor (eller Thujor) går utmärkt att plantera både som häck och som enskilda träd eller i mindre grupper. De utgör ett mycket bra insyns- och vindskydd, kräver relativt lite skötsel och passar både den lilla och den stora trädgården. Tujan tillhör familjen cypressväxter och är en vanlig syn i privata trädgårdar, parker och andra grönområden.

Varför plantera en Tujahäck?

En Tujahäck är snabbväxande, vindtålig, tät och lättskött. Den är populär bland såväl trädgårdsmästare som trädgårdsentusiaster och nybörjare eftersom den är användbar då den kan täcka eller avskilja ett specifikt område, som man av olika anledningar vill dölja.

En Tujaplanta kan bli ganska hög, och med hög menar vi mellan 3 – 5 meter. Dock finns det många olika sorters Tujor, men utgår man ifrån Tuja Brabant (som är vanligast att plantera som häck) kan en sådan planta bli runt 5 meter hög om den trivs. Det viktiga är att inte klippa den förrän den har nått önskad höjd eftersom den då kan slutar växa på höjden.

Några vanliga Tujasorter

– Tuja Brabant
– Tuja Danica
– Tuja Elegantissima
– Tuja Golden Globe
– Tuja Little Champion
– Tuja Little Giant
– Tuja Smaragd

De tre populäraste Tujasorterna i Sverige

Det tre Tujasorter som är populärast i Sverige heter Thuja Occidentalis Smaragd, Thuja Plicata och Thuja Occidentalis Brabant, eller som de oftare kallas Smaragd, Jättetuja och Brabant.

Om Tuja Smaragd

Lyxigt pyramidformat utseende och mycket tålig. Kan planteras i zon 1-5.
Kan bli upp till 10 meter hög och har glansiga gyllengröna blad som dock minskar i intensitet i skugga. Växer ungefär 15-25 centimeter per år och vill helst ha väldränerad sand- eller lerjord.

Om Jättetuja

Populär, vacker och tålig Tujasort med ett något kompakt och upprätt utseende. Kan planteras i zon 1-3. Kan bli upp till 30 meter hög och har ljusgröna mjuka och glansiga blad som gillar som eller halvskugga bäst. Växer ungefär 30-50 centimeter per år och vill helst ha sandig, fuktig och kalkrik jord.

Om Tuja Brabant

En bästsäljande smal och upprätt Tujasort som är snabbväxande, extremt tålig och kan planteras i zon 1-5. Kan bli upp till 12 meter och har djup grön färg och överlappande blad som bildar skott och som gillar halvskugga bäst. Växer ungefär 20-40 centimeter per år och vill helst ha något blötare kalkrik jord eller sandjord.

Att tänka på inför plantering av en Tujahäck

När man ska planterar en Tujahäck ska man tänka på att inte plantera den alltför tätt inpå en husfasad. Tujaväxten har nämligen en tendens att sprida eldslågor om det skulle ta eld någonstans. Dessutom är Tujan känslig för vägsalt vilket gör att den kanske inte bör stå för nära en bilväg.

Finns det småbarn och/eller husdjur i familjen eller i närheten bör man vara extra uppmärksam då det finns delar på Tujaplantan som innehåller en typ av eterisk olja som kan orsaka mun- och halssveda, illamående, kräkningar, magont och diarré.

Försök att välja krukodlade plantor (och växter i allmänhet) om det går, då de oftast har ett mer intakt rotsystem än icke krukodlade plantor, vilket gör att de kan suga åt sig all näring de behöver. Det ger plantorna goda förutsättningar att växa och må bra redan från början. Tujor som levereras med jute runt rotklumpen kan planteras endast vår eller höst medan krukodlade Tujor även kan planteras på sommaren.

Ytterligare en fördel med krukodlade häckväxter är att de faktiskt kan planteras ända in på höstkanten. Dock är det viktigt att behålla ytterkrukan på under transport och tills dess att Tujorna kommer i jorden, eftersom krukan fungerar som ett skydd för rotklumpen.

Så här bör planteringen gå till

En sak som man bör ta hänsyn till innan man sätter spaden i marken är att en gräsmatta är mycket energislukande och därmed tar energi från häckplantorna. Därför är det en god idé att låta gräset växa in under Tujahäcken istället för att låta plantorna stå i enbart jord.

Gallra och ta bort ogräs, rötter och annan oönskad växtlighet i närheten och förbered sedan för en cirka 40 x 60 centimeter stor grop (40 cm djup, 60 cm bred). Använd bra planteringsjord, gärna berikad med gödsel, och blanda den med en del av den befintliga jorden.

Avståndet mellan häckplantorna bör man rådfråga om när man köper dem, då det dels beror på hur tät häck man vill ha, dels på hur stora och kraftiga plantorna är när man köper dem. Plantera varje häckplanta med rotklumpen strax under jordytan och för barrotade Tujor (som inte står i kruka) bör stammen täckas en bit upp med ny, näringsberikad jord.

Naturligtvis behöver man vattna riktigt rejält direkt efter plantering samt i ett par dagar därefter. Tumregeln är att hellre vattna mycket och sällan, snarare än att vattna lite och ofta. Det är också bra att låta plantorna stå i en hink med vatten under tiden som man gräver och förbereder för plantering.

Plantering steg för steg

1. Gräv ett dike som är dubbelt så stort som rotklumpen

2. Ta ur plantan ur krukan (om krukodlad)

3. Placera plantorna, en i taget med rotens ovandel strax under markytan

4. Lagom mellanrum mellan plantorna är mellan 2-4 meter (beroende på hur tät häck man vill ha och vilken Tujasort man valt)

5. Häll på näringsberikad planteringsjord som blandas med en viss del av den befintliga, låt jorden vara lös och porös

6. Vattna rikligt och fyll på med mer jord

7. Packa jorden så att eventuella luftbubblor fylls igen med jord och vattna igen

8. Lägg på en fiberduk för att bevara fukten

Så här bör gödslingen gå till

Använd gärna ett långtidsverkande gödsel och gödsla antingen på sensommaren eller tidigt på hösten. Den tiden på året kan såväl häckplantor som övriga växter fortfarande ta upp viktiga näringsämnen eftersom de ännu inte gått i vila.

Flytande gödsel i form av organiska medel, såsom höns- och kogödsel, är absolut att föredra. De fungerar för alla typer av häckplantor samt för övriga växter och blommor. Finns det dessutom Rhododendron och/eller Azalea I trädgården bör man även använda ett gödsel runt dessa som inte påverkar kalkhakten i jorden.

Tujahäckens utveckling och välmående är beroende av att den odlats på ett bra sätt från början samt att den sköts om på den plats där den planteras. Det innebär att man bör ha koll på placering, bevattning, näringstillförsel, beskärning och jordmån.

Så här bör Tujorna skötas

Då Tujan är en barrväxt behöver den egentligen inte beskäras utan endast putsas och trimmas lite grann. Det innebär att klippa toppar och eventuellt forma Tujan något. Klipper man för mycket, som exempelvis in till veden, kan barren lätt gulna och ramla av vilket resulterar i en gles och “skraltig” Tuja. Det vill man helst undvika.

Det bästa är att klippa grenarna ett par centimeter djupare än önskad storlek, dock inte mer än 5 centimeter djupare. Tujahäcken kan med fördel beskäras något mer år tre eller fyra och då helst under en solig och varm septemberdag. Beskär man Tujorna mitt i sommaren när solen gassar som mest riskerar man brännskador.

Till våren är det sedan dags att ta bort döda och skadade grenar för att ge Tujorna en chans att återhämta sig. Då kan man med fördel även toppa grenarna lite igen. Kom ihåg att klippa Tujan på höjden förrän den har nått önskad höjd.

Den perfekta balansen mellan jord, bevattning, näring och dränering är det bästa för en Tuja, vilket för övrigt gäller för alla växter och blommor.

Om Tujorna blir angripna

Det förekommer att Tujaplantor, liksom många andra häckplantor, blir angripna av diverse skadedjur. Ett exempel på skadedjur är den så kallade Mjöldaggen som trivs i fuktiga och näringsfattiga miljöer. Skulle Tujahäcken bli angripen av Mjöldagg kan man pröva att gödsla med flytande växtnäring fram på vårkanten för att försöka balansera upp näringsintaget.

Frågor som bör besvaras före plantering

Är önskad planteringsplats lämplig?

Om det går – undvik plantering nära en panelklädd husvägg eller en bilväg som saltas vintertid.

Vilken är Tujahäckens funktion?

Grönskande inramning, vind- och insynsskydd, bullerskydd, avskiljande – oavsett vilket eller vilka av dessa alternativ som är svaret kommer en Tujahäck fungera.

Tillräckligt skarpa redskap?

Den allra vanligaste orsaken till att plantor och träd dör är alltför slöa redskap – inventera bland redskap och verktyg och slipa eller byt ut de som gjort sitt.

Tillräcklig vattning?

Vattna mycket och sällan, snarare än lite och ofta. Låt gärna plantan stå i vatten under tiden som planteringen förbereds. Beroende på hur höga Tuja plantorna är kräver de cirka 10 – 30 liter vatten per vecka. Direkt efter planteringen behöver de vatten ungefär varannan, var tredje dag och därefter någon gång i veckan under några månader. Dränera väl för att undvika övervattning.

Rätt spade till hands?

Välj en spade som passar i längd så att den inte sliter på axlarna i onödan. Välj också spade efter jord och typ av plantering – lerjord kräver tyngd medan sandjord kan grävas med en lättviktsspade och vid häckplantering bör en ergonomisk och spetsig spade användas.

Fler hjälpmedel

Kom ihåg att köpa trädgårdshandskar som lämpar sig för uppgiften för att undvika blåsor och flisor. Investera gärna också i fästingmedel och försök täcka kroppen så mycket som möjligt.

Fördelar med en Tujahäck

En Tujahäck är robust, tålig och vintergrön. Den är lätt att anpassa till olika sorters jord och till olika sorters växter. Häcken kan tjäna som det perfekta insyns- och vindskyddet och finns som antingen snabbväxande eller långsamväxande.

En Tujahäck kräver lite underhåll och väljer man krukodlade Tujor går dessa att köpa och plantera under såväl vår som sommar och höst.

Nackdelar med en Tujahäck

Klipper man en Tuja alltför nära veden kan det bli fläckar och barren blir brungula och/eller lossnar. Det gäller också att bestämma höjden för sin Tujahäck i förväg för klipper man den på höjden innan den nått önskad höjd blir den inte högre.

Om man snålar eller av någon anledning inte kan vattna och gödsla sina Tujaplantor kommer de med all sannolikhet säga ifrån genom att bli glesa, bruna och taniga. Det här innebär att Tujor visserligen kräver ganska lite skötsel, men det gäller främst för etablerade plantor. Nyplanterade Tujor behöver kärlek och omvårdnad precis som alla andra levande ting. Finns inte lusten eller tiden – satsa hellre på något annat än just Tujor.

Lite kuriosa

Tujarinktur används som vårtmedel och rekommenderas som motmedel mot bland annat kondylom. I detta avseende är det årsskotten som används. När det gäller invärtes bruk avråder man däremot starkt mot att äta Tuja då det kan leda till leverskador och hjärtklappning.

Om odlaren har använt gödning med kväve resulterar det ofta i en annorlunda cellstruktur vilket kan leda till att plantorna blir mindre resistenta och mer sårbara när sädet gäller olika sjukdomar.

Vid en omplantering aktiveras Tujans rotsystem och nya rötter skapas, vilket leder till ännu tätare och bättre rotstruktur.

Prisskillnader mellan Tujor av samma sort beror generellt sett främst på transportkostnader, storleken på Tujaodlingen och klippningen.

En krukodlad Tuja är nästan alltid dyrare än en Tuja med rotklump, eftersom det krävs mycket mer arbete med en Tuja som planteras i kruka. Krukodlade Tujor kostar därmed omkring 30 – 50% mer än icke krukodlade.

Och sist några ord på vägen

För att minimera risken att köpa plantor till en hel Tujahäck som vare sig växer eller mår, bra bör följande åtgärder vidtas:

– Ställ frågor om när, var och hur Tujorna har odlats och levererats

– Kontrollera så att jorden är bördig och väldränerad

– Installera ett automatiskt bevattningssystem med droppslang, fuktmätare och timer

– Gå igenom garantibeskrivningen noga

– Läs recensioner online och försök kolla upp källorna

– Fråga grannar och andra som har Tujor i trädgården om tips och råd

– Läs på om olika sorters Tujor (ja, ännu mer!) och även om den plats där de ska planteras

– Snåla aldrig med jordkvalitet, ergonomiska och stabila trädgårdsredskap eller bevattning

Nu återstår bara att önska varmt lycka till med Tujaplanteringen!

Tujahack

Betyg på guiden:

3.8/5 - (27 votes)