Trädgårdsplattor

Det finns väldigt många olika sorters trädgårdsplattor att välja mellan. Av erfarenhet vet vi att det kan kännas överväldigande att välja sten samt att det ibland är svårt att veta vad man bör tänka på när man senare ska lägga den sten man valt. 

Mot bakgrund av detta har vi satt ihop en guide med konkreta tips på vad du bör tänka på innan, under och efter stenläggning. Dessutom får du information om olika sorters trädgårdsplattor samt vilka inköp som krävs innan du påbörjar arbetet. 

Oavsett om du ska anlägga en mur, en trädgårdsgång eller en rabatt kan du sätta din personliga prägel på olika trädgårdsmiljöer och ganska enkelt piffa upp en bortglömd och tråkig yta.

Stora variationsmöjligheter

Att arbeta med sten och plattor är ett effektivt sätt att ge outnyttjade partier nytt liv. En igenvuxen glänta kan bli en ny sittyta, en grå och ogräsangripen garageuppfart kan få nytt liv med plattor i olika nyanser och mönster och så vidare. En stenlagd yta håller också länge och kräver förhållandevis lite underhåll jämfört med exempelvis en gräsmatta och varierar du dessutom sorter, färger och strukturer kan du ge din trädgård en spännande dimension. 

Inför valet av trädgårdssten rekommenderar vi att du söker inspiration via nätet samt att du besöker åtminstone en återförsäljare. På nätet finns det mängder med bilder, guider, tips och idéer men det är bara hos en återförsäljare som du kan se hur olika stenar ser ut tillsammans i verkligheten.

Hos en återförsäljare finns det ofta olika miljöer uppbyggda och du har därmed möjlighet att se stenarna både på en liten och en stor yta samt i olika konstellationer. Testa gärna att ställa dit stolar, krukor och annat i olika material för att få en uppfattning om hur materialen fungerar tillsammans. 

Var noga med förarbetet 

Med förarbete menar vi inte bara mätning, grävning och val av sten; det är minst lika viktigt att fundera över användningsområde, hållbarhet och underhåll. Exempel på aspekter du bör ha i åtanke när du planerar för stensättningen

 • Ska stenen ligga på en yta med hög eller låg belastning? 
 • Kommer det att finnas gräs i närheten av stenarna? 
 • Ska du anlägga rabatter i direkt anslutning till stenläggning? 
 • Hur är klimatet där du bor? 

Varför är detta viktigt? Jo, för att det spelar stor roll för hur väl du bör preppa marken för att motverka ogräs, hur du kan skydda befintliga rabatter, vilken typ av kantsten du bör välja etcetera.

Det är alltid en bra idé att gräva ut en något större yta än den faktiska yta som ska stenläggas. Det är också viktigt att marken (botten) blir så jämnt som möjligt samt att underlaget täcks med både fiberduk och bärlager.

Ett tips för att få en riktigt jämn yta är att köra med en så kallad markvibrator över ytan för att sedan fylla på med sättmaterial. Efter det är det dags att lägga stenen samt att fylla igen fogarna (för en mer detaljerad beskrivning se rubriken ”Steg-för-steg-guide”).

För ytor med hög belastning krävs ofta flera omgångar med bärlager och det är viktigt att packa väl efter varje lager (helst med markvibrator). Dessutom rekommenderas att du sätter någon form av kantsten i betong innan du fyller i fogarna med fogsand.

Olika typer av trädgårdsplattor

Till skillnad från marksten är trädgårdsplattor oftast något större och obehandlade. Det finns till exempel frilagda plattor med naturstensyta och en rad specialstenar såsom ränndalsplattor, gräsarmering och liknande. Släta, gjutna plattor har också blivit ett vanligt alternativ till exempelvis marksten, inte minst när det gäller garageuppfarten. 

Finns det gräspartier och/eller rabatter intill stenläggningen är så kallad trampsten ett bra alternativ. De är relativt enkla att lägga på så vis att de oftast kräver mindre underarbete. Det är inte heller lika viktigt att fogarna blir snygga eftersom de gärna täcks av gräs eller växter så småningom. Det viktiga är att tänka på avståndet mellan trampstenarna samt att hålla efter dem så att de inte växer igen helt och hållet (du ska helst kunna köra skottkärran och/eller komma åt dina rabatter med hjälp av trampstenen).

Material, struktur och färg

Det som passar hos grannen passar kanske inte hos dig, eller så är det precis tvärtom. Ta en promenad och spana in grannarnas tomter, uppfarter och rabatter för att hämta inspiration och idéer. Titta sedan på den egna tomten och försök gärna plocka upp olika former, strukturer och nyanser i den egna stenläggningen. Var dock lite försiktig med att välja för många olika sorters plattor, då det lätt kan ge ett något rörigt intryck. Titta på vilka former som redan finns naturligt runtomkring (fyrkantiga, avlånga, oregelbundna, rektangulära, runda) och planera din trädgård utefter några av dem (3-4 former kan vara lagom). 

Tänk på att oregelbundenhet i struktur och färg skapar ett levande intryck i rätt mängd, men att oregelbundna stenar kan vara lite svårare att hantera. Regelbundna former är något lättare att lägga, i synnerhet om du väljer ungefär samma storlek på trädgårdsplattorna.

Betong

Betong är generellt sett ett billigt material som dessutom är lättarbetat. Tjockleken är vanligtvis relativt konstant, medan tjockleken på olika sorters natursten kan variera kraftigt. Dock kan natursten upplevas som mer levande i en trädgård och har dessutom mycket lång hållbarhet då den påverkas mindre av väder och vind än vad betong gör. Släta betongplattor används allt oftare i svenska trädgårdar och ger ett gediget och stabilt intryck. 

Dansk sjösten

Dansk sjösten förknippas ofta med naturstenssingel i olika nyanser. Stenen är hämtad från sjöbottnen och är därmed naturligt tumlad vilket gör att den upplevs mjuk och behaglig under fötterna. Plattor av dansk sjösten ses generellt utanför hus byggda under 60- och 70-talet då de ofta användes för att anlägga trädgårdsgångar, uteplatser och entréer. I vissa fall användes de till och med som fasadbeklädnad! 

Skiffer

Skiffer är en så kallad metamorf bergart som består av en blandning av kvarts, glimmer och fältspat som bildas vid höga temperaturer och i samband med högt tryck (som när kontinentalplattor krockar). Skiffer ger en lyxig känsla och kan användas såväl inne som ute, vilket gör att det blir enkelt att knyta ihop inomhus- och utomhusmiljön.

Råhuggen granitkantsten

Den här typen av trädgårdssten är oftast anpassad för att avgränsa gräs- och planteringsytor i olika trädgårdsmiljöer, i synnerhet sådana som inte utsätts för någon större belastning. Granitstenen gräver du ner i marken och fäster med fördel i jordfuktig betong.

Slät kantstensplatta

Den släta kantstensplattan används på liknande sätt som den råhuggna men är något lättare att lägga då den är just slät. Den släta plattan används med fördel i miljöer som redan har många olika nivåskillnader, i synnerhet om du vill att det ska vara enkelt att ta sig fram på plattorna med rullstol, barnvagn, cykel, sparkcykel och liknande. Du kan också använda släta plattor för att anlägga en ramp eller en stabil trappa. 

Dekorationsgrus

Att lägga dekorativt grus (eller mindre stenar) i rader mellan dina trädgårdsplattor är inte bara fint, det är också praktiskt då de motverkar uppkomsten av ogräs (dock bör du lägga fiberduk även under gruset). Att belysa olika sten- och gruspartier för att skapa extra effekt och för att highlighta en trädgårdsgång tycker vi är något av det finaste som finns! 

Obs! Tänk på att sätta en kasten intill gräsmattan eller rabatten innan du fyller på med dekorationsgruset!

Att tänka extra på

Det är fint om trädgårdsstenarna har lite mer kulör än själva huset om möjligt. Har du ett stort hus ska du helst välja stora plattor och då är betong ett billigare alternativ än natursten (jämför gärna priset hos olika återförsäljare). 

Vill du ha variation kan du kombinera betong och natursten, och glöm inte att planera för såväl kantsten som infälld belysning för en väldefinierad och genomtänkt stenläggning.

 • Sandstenen är en populär trädgårdssten, inte minst i garageuppfarter
 • Skiffer funkar utmärkt att lägga både utomhus och inomhus, ger en lyxig känsla
 • En slät betongplatta är både slitstark och lätthanterlig, finns i olika storlekar och nyanser
 • Trampstenar är viktigt om du vill komma åt rabatter och gräspartier, men kom ihåg att rensa runtomkring
 • Dekorgrus/dekorsten är mycket fint att använda för att förstärka olika stenbelagda ytor, gärna med belysning

Förhindra uppkomsten av ogräs

Det effektivaste sättet att förhindra ogräs från att ta sig in i stenbelagda markytor är att avgränsa dessa ytor med någon form av kantsten. Vill du frångå distinkta och markanta kanter kan du gräva en oregelbunden form för rabatt- eller stengången och fylla på med mindre marksten eller avgränsade i trä, plåt eller armeringsjärn. 

Observera att den sistnämnda lösningen kräver en del underhållsarbete, men att det för den som är villig/har möjlighet att göra arbetet är en mycket fin lösning. Du kan också investera i en så kallad kanthuggare som hjälper dig att hålla kanterna fria från gräsrötter och ogräs.

Algbeläggning

Skulle din stenläggningen bli drabbad av grön algbeläggning kan du först prova med att skura plattorna med en borste och sedan spola av dem med vattenslangen. Funkar inte det kan du pröva med en högtryckstvätt och ett miljövänligt moss- och algtvättmedel. Var beredd på att göra om proceduren 2-3 gånger per år. 

Lava

Har stenbeläggningen a gripits av lava och därmed grå fläckar kan det bli besvärligt att få bort dem, men det är värt att försöka få det finns lavasorter som bryter ner sten Genom utsöndring av olika ämnen. Det finns dock medel som löser upp lava, och som vanligt är det viktigt att hitta det medel som gör minst åverkan på miljön. 

Fyll på med fogsand 

Det bästa med att tvätta trädgårdsplattorna är att de blir rena och fina, men tyvärr gör även vattnet så att ogräs och gräsrötter lättare får fäste. Du kan därför få fylla på fogarna med ny fogsand med jämna mellanrum. 

Beräkna materialåtgång

Det kan vara lite klurigt att räknat hur mycket sten, grus, fiberduk etcetera som behövs så räkna alltid med lite mer än vad d egentligen tror. 

Överbliven fiberduk kan du använda på andra ställen eller byta ut på ställen där den kanske luckrats upp efter ett tag. Detsamma gäller för dekorsten, grus och överblivna plattor – lägg dem på andra platser i trädgården eller använd dem som dekoration i krukor eller liknande. 

Planera ytan

Genom att placera utemöbler, krukor, grill, parasoll etcetera på önskad yta kan du lättare uppskatta hur stor yta du behöver avsätta för din stenbeläggningen. 

Ska du anlägga en trädgårdsgång bör gången vara bred nog för två personer att mötas, medan en garageuppfart bör vara tillräckligt bred för att bildörrar ska kunna öppnas utan problem. Finns det små barn i familjen bör barnvagnar cyklar få plats bredvid bilen utan problem. 

Gör en enkel ritning 

Det finns enkla digitala ritprogram att använda sig av eller så gör du helt enkelt en ritning för hand. Det viktiga är att alla mått finns med och att du markerar eventuella vinklar, sluttningar, förhöjningar etcetera på ritningen. 

Välj trädgårdssten

Besök gärna ett par olika återförsäljare för att skapa dig en prisbild och för att samla inspiration. Du kan självklart välja att lägga stenen på egen hand eller så tar du hjälp av en professionell stenläggare/trädgårdsanläggare. Det viktigaste är att du bestämmer dig för vilken typ av trädgårdssten du vill ha, samt vilka färger, former och strukturer du vill lyfta fram. 

Var noga med underarbetet

Ett bra underarbete är verkligen A och O för att din stenläggning ska hålla och se fin ut. Se därför till att införskaffa alla redskap och tillbehör som krävs innan du påbörjar arbetet.

Skulle du till exempel lägga dina trädgårdsplattor direkt i jorden, utan att preparera med fiberduk och fyllning, riskerar du att de spricker i samband med kärllossning. De kommer också med all sannolikhet att flytta sig då de är ”flytande” om de inte förankras med hjälp av ett ordentligt utfört underarbete och fogsand.

Att lägga trädgårdssten: Steg-för-steg-guide

Bästa tiden för att lägga sten är när tjälen har gått ur marken och fram till dess att frosten kommer; det vill säga tidig vår till sen höst/tidig vinter. Försök att göra jobbet när det är relativt torrt ute så slipper du lera och onödigt tung jord när du gräver (i synnerhet om du ska gräva för hand).

 • Inköpslista verktyg/tillbehör
 • Spade med rakt skär
 • Trädgårdsskyffel
 • Anläggningskratta
 • Vattenpass (gärna extra långt)
 • Tumstock (gärna extra lång)
 • Kapsåg
 • Gummiklubba
 • Sopborste (med hård borst)
 • Vattenslang/högtryckstvätt (det senare går att hyra)
 • Markeringssnöre 
 • Arbetshandskar (helst flera par)
 • Fiberduk
 • Fogsand
 • Arbetsbyxor (gärna med förstärkta knän)
 • Vattenflaska
 • Markvibrator (går att hyra) 

Rekommenderad arbetsgång 

 1. Staka ut platsen där trädgårdsplattorna ska ligga 
 2. Schakta bort gräs, matjord och eventuellt ogräs (se till att få upp gräs/ogräs med rötterna) 
 3. Fixa läggningsbädden (underlaget) och börja lägga stenen 
 4. Fyll i alla fogar noga och spola rent med vatten
Trädsgårdsplattor

Betyg på guiden:

4.5/5 - (2 votes)