Avenbokshäck

Varför välja Avenbok?

Avenbok, på latin Carpinus betulus, är en av Sveriges populäraste och mest omtyckta häckväxter. Tack vare sina sirliga gröna blad som torkar och får en vacker kopparton på vintern, har Avenboken en självklar plats i både den stora och i den lilla trädgården. Den kan med fördel planteras som fristående häck, alternativt som avdelare, – insyns- och vindskydd.

Egenskaper

Avenbok är en tät, vindtålig, snabbväxande och lättskött häckväxt. Den är populär bland trädgårdsmästare tack vare sitt eleganta, täta bladverk och sin förmåga att snabbt täcka mindre smickrande områden. En planta kan växa upp till 50 centimeter på ett år, ibland mer. Låter man plantan växa fritt kan den bli över 500 centimeter hög, dock rekommenderas man att hålla den nere till runt 300 centimeter.

Avenboksplantan bör planteras i kalkhaltig och humusrik jord. Den är lättplacerad då den trivs i såväl full sol som i halvskugga och/eller i full skugga. Plantan mår bra av att bindas upp under de första åren, men vänta med att klippa den tills den nått önskad höjd. Avenbok passar både stora och små trädgårdar, och är perfekt som avskärmning/insynsskydd.

Att tänka på

Det är stor skillnad mellan Avenbok och en vanlig bok (Fagus sylvatica på latin), och faktum är att de inte ens är besläktade. Medan Avenboken har sågtandade kanter på sina blad, samt en något mattare grön färg, har den vanliga boken glänsande och klart gröna blad.

Avenbokens blad har en tendens att “krulla ihop sig” på vintern, de blir lite torra och brunaktiga i färgen. Dock sitter de flesta bladen kvar även under vintersäsongen, vilket gör att Avenbokshäcken fungerar väl som både vind- och insynsskydd också på vintern. När våren kommer tappar häcken sina blad, just innan nya, fräscha växer ut. En relativt snabb process.

Jämfört med så kallade frilandsodlade plantor, får man ungefär 30 % mer intakta rötter om man väljer krukodlade plantor. En stor mängd rötter blir nämligen kvar i marken när man gräver upp en frilandsodlad häckplanta. Det innebär fördröjd och sämre tillväxt.

Att välja krukodlade häckplantor innebär generellt att rotsystemet är helt intakt, och därmed har de en mängd rötter som kan suga åt sig all näring de behöver. Det i sin tur leder till att plantorna har goda förutsättningar att må bra och växa sig starka.

En annan fördel med att köpa krukodlade växter är att de går utmärkt att leverera långt in på växtsäsongen. Se till att behålla ytterkrukan på under transport, ända fram tills det är dags att plantera. Den fungerar då som ett skyddande lager för rotklumpen.

Att plantera en hel Avenbokshäck kan bli kostsamt, därför kan det vara en god idé att jämföra priser på häckplantor innan man slår till. Såväl pris som kvalitet och ursprung kan skilja sig rejält, beroende på var man köper sina plantor.

Plantering och skötsel

Avenboksplantan bör planteras i näringsrik, väldränerad planteringsjord. Tillför gärna någon form av trädgårdsgödsel på vårkanten. Dock är det mycket viktigt att tänka på att en gräsmatta tar mycket energi från häckplantorna, varför Avenboken inte kommer att må så bra som den skulle kunna göra om gräsmattan tillåts växa in under häcken.

Låt plantan stå i krukan medan du förbereder för plantering. Sänk gärna ner den i en spann med vatten, så att rötterna får dra åt sig så mycket vatten som möjligt.

Se till att gallra bort och gräva upp eventuellt ogräs, gamla rötter och/eller annan växtlighet. Gropen eller diket (för hel häck) bör vara minst 40 x 60 centimeter: 40 centimeter djupt och 60 centimeter brett. Blanda befintlig jord med ny planteringsjord.

Avståndet mellan varje häckplanta avgörs av önskad täthet samt av plantornas ursprungliga storlek. Var noga med att plantera varje häckplanta så att övre delen av rotklumpen hamnar något under jordytan. Är det barrotade plantor (frilandsodlade) är det viktigt att täcka en bit av stammen med ny jord.

Obs! När man ska plantera en hel häck rekommenderas att använda en riktlina för att få plantorna i en så rak linje som möjligt. Är plantorna riktigt höga redan från början kan det vara en god idé att köpa till någon form av växtstöd samtidigt som man köper sin häck. Fråga gärna om råd på inköpsstället.

Glöm inte bort att vattna rikligt omedelbart efter plantering, och fortsätt vattna i ett par dagar för att ge plantan en chans att etablera sig.

Gödsling

Att använda ett långtidsverkande gödsel innebär att man inte behöver gödsla så ofta. Var noga med att gödsla på sensommaren eller tidig höst, då häckplantor och andra växter fortfarande tar upp näringsämnen. Under senhösten, vintern och tidig vår befinner sig växterna i vila, så att gödsla under den perioden är endast att slösa på resurser.

Vill man ge sina växter snabb näringstillgång bör man använda flytande gödselmedel. Organiska gödselmedel i form av ko- och/eller hönsgödsel är att föredra. Dessa fungerar utmärkt för såväl Avenboksplantor som för andra häckplantor, växter och blommor.

Obs! Har man en trädgård med exempelvis Rododendron, Azalea och Amerikanska blåbär (så kallade surjordsplantor) är det viktigt att använda ett specialanpassat gödselmedel som inte påverkar jordens kalkhalt (pH-värdet).

Beskärning

Bästa tid att beskära Avenbok är under den så kallade JAS-perioden: juli, augusti och september.
Dock bör man vänta ett år eller två med att klippa en nyplanterad häck, så att plantor och rotsystem riktigt har hunnit etablera sig. Avenboksplantan har en genomgående stam och ett tätt, frodigt växtsätt. Den passar fint som klippt häck, alternativt som formklippt planta.

Klipp den gärna aningen pyramidformat, för att på så vis ge solens strålar en chans att komma åt nederdelen av häckplantorna. Möjligheten att plantorna växer sig täta och starka hela vägen nerifrån och upp ökar då markant.

Obs! Avenboksplantor tål att beskäras hårt, men var noga med att släppa upp dem till önskad höjd innan du beskär toppen, annars stannar de i växten (på höjden).

Angrepp

Det förekommer, liksom på de flesta häckplantor och andra växter, att Avenbok blir angripen av olika skadedjur. Ett exempel på ett skadedjur är den så kallade mjöldaggen.

Det kan finnas flera orsaker till att en enstaka planta eller en hel häck blir angripen, vanligtvis beror det på läget (sol, skugga, halvskugga) och fuktigheten i marken. Har man exempelvis ett självbevattningssystem kan plantorna ha fått för mycket vatten. Det i sin tur kan leda till näringsbrist, då jorden kan bli urlakad på näringsämnen. Om detta är orsaken kan man gödsla med flytande växtnäring på våren, och på så vis få en snabbare verkan.

Angrepp av mjöldagg har blivit vanligare på senare år, vilket kan ha att göra med klimatförändringar och diverse miljöpåverkan. Det är inte bara Avenbok som utsatts för angrepp, utan även Häggmispel, Måbär, Rododendron, Azalea med flera.

Mjöldaggssvamp

Mjöldaggssvampen är specialiserad, vilket betyder att mjöldaggen angriper växter och arter som tillhör samma släkte (familj). Dock finns det undantag (polyfaga arter) som kan angripa olika växtsläkten.

Mjöldaggssvamparna växer i huvudsak utvändigt på växtvävnaden. Det innebär att de inte tränger in i själva växten, utan tar upp den näring de behöver via olika sugorgan. Till en början sprider sig svampen könlöst, med hjälp av så kallade konidier. Övervintring sker främst i detta könlösa stadium, efter det att svamparna invaderat de nybildade knopparna (under vegetationsperioden).

Är det en ny sorts dagg finns risken att den för med sig importerade plantor, med exempelvis konidier, som enkelt sprids med vinden. Mjöldaggssvampar är inte särskilt beroende av hög luftfuktighet eller fri tillgång till vatten, något som andra svampar generellt sett är. Det betyder att mjöldaggssvampar kan angripa träd, växter och buskar även vid torrt och varmt väder. Det är dock mycket viktigt att gallra och beskära Avenboken (och andra buskar och träd) regelbundet, för att ge dem så god tillgång till ljus som möjligt. Solens strålar, och torkan som följer med dem, gör trots allt så att svampen får kämpa lite extra för att riktigt få fäste.

Behandling av mjöldagg

Skulle man få återkommande besvär med ohyra eller andra skadedjur, finns det en del knep att ta till. Det går till exempel att sätta nät runtomkring eller ovanpå växterna, alternativt behandla med en vätska gjord med bland annat bikarbonat och mjölk. Det är viktigt att påbörja behandlingen vid minsta tecken på angrepp, samt att upprepa behandlingen var 10:e till 14:e dag. Det är också viktigt att så långt det är möjligt använda enbart naturliga ingredienser för att bekämpa ohyran.

Dosering:
2 teskedar bikarbonat, 2 teskedar såpa alternativt olja per 1 liter vätska. Vätskan består av 1 del mjölk samt 2 – 3 delar vatten. Rör om, spraya och/eller vattna på och runt häckplantorna. Repetera efter 10 – 14 dagar.

Tips och råd

Det är inte särskilt svårt att plantera en häck, men det är lite saker man bör tänka på innan man sätter igång.

Först och främst gäller det att fundera över häckens syfte och omgivning; olika slags häckar lämpar sig för olika ändamål och i olika miljöer.

Vill man rama in trädgården med ett grönt, vind- och bullerskyddande insynsskydd bör man välja en grön häck. Den kan tjäna som en naturlig och fin gräns mot grannen/grannarna, samtidigt som den kan vara den perfekta bakgrunden till övriga växter och rabatter.

Önskar man skapa olika rum eller avgränsare inne i trädgården, för olika sittplatser eller som vägg mot mindre smickrande delar såsom kompost, soptunnor, förrådsvägg etc. är Avenboken ett perfekt val. Inte undra på att den är en favorit bland trädgårdsmästare och entusiaster!

Den vanligaste orsaken till att en häck dör är att man använt alltför oskarpa verktyg vid beskärning, och/eller att man ger plantorna för mycket eller för lite vatten. Man vill ju inte gärna själv vara orsaken till att en nyinköpt häck dör, och det blir dessutom så mycket roligare att arbeta i trädgården om man investerar i riktiga trädgårdsverktyg. Så satsa på ett par riktigt stadiga spadar, gärna spadar som är anpassade för din egen kroppslängd, en kraftig sekatör samt en rejäl häcksax.

En alltför lång spade sliter mycket på axlarna, det finns flera olika modeller och längder anpassade bland annat för kvinnor. Om man har tung och lerig jord i sin trädgård bör även spaden ha lite tyngd, till skillnad mot en trädgård med sandjord som kan grävas med en lättviktsspade.

För häckplantering rekommenderas en ergonomiskt utformad och spetsig spade, då den är lättare att komma ner på djupet med. Ett ergonomiskt handtag ger ett bra och skönt grepp.

Obs! Glöm inte att införskaffa trädgårdshandskar om du vill slippa blåsor i händerna efter allt grävande.

Sammanfattning

 • Avenbokens latinska namn är Carpinus betulus, men den kallas även vitbok.
 • Fundera över häckens syfte samt hur omgivningen ser ut, plantorna går att köpa i olika storlekar beroende på önskad effekt.
 • Avenboken blir tät, är vindtålig samt snabbväxande.
 • Häckplantorna bör planteras i kalkhaltigt och humusrik jord, och kan växa i full sol, skugga eller halvskugga.
 • Avenboken förväxlas lätt med vanlig bok, trots att de inte ens är släkt.
 • Avenbok är en häckplanta med grönt bladverk som ger skydd även på vintern, då majoriteten av bladen sitter kvar men då får en vacker kopparfärg.
 • Krukodlade häckplantor har generellt ett helt intakt rotsystem, vilket bidrar till snabbare etablering och tillväxt.
 • Avenbok är en perfekt växt för att skapa olika rum, avgränsa eller täcka vissa delar av trädgården (kompost, soptunnor, förrådsvägg och liknande).
 • Det är en lättskött växt som tål att beskäras relativt hårt, och passar även för formklippning.
 • Avenbok passar i växtzon 1 – 4, ibland även i zon 5.
 • Avenbok planteras helst på våren eller på hösten, önskar man plantera på sommaren rekommenderas att köpa krukodlade plantor.
 • Vattna rikligt 1 – 2 gånger per vecka när häcken är nyplanterad, men låt jorden torka upp ordentligt mellan vattningarna.
 • Gödsla häcken på sensommaren eller tidiga hösten, då häckplantor och andra växter fortfarande tar upp näringsämnen, använd gärna organiskt medel i form av ko- eller hönsgödsel.
 • Beräkna cirka 3 – 4 plantor per meter, beroende på önskad täthet samt ursprunglig storlek.
 • Använd gärna en riktlina för att få plantorna i en så rak linje som möjlig om du ska plantera en hel häck, köp också någon form av växtstöd om du köper fullvuxna häckplantor.
 • Beskär häcken under JAS-perioden: juli, augusti och september, men vänta tills dess att plantor och rotsystem har hunnit etablera sig ordentligt.
 • Vänta med att beskära Avenboken på höjden tills den nått önskad sluthöjd.
 • Satsa på rejäla och ergonomiska trädgårdsredskap, samt spadar som är anpassade efter just din kroppslängd.
 • Jämför priser och kvalitet innan du köper dina häckplantor, det kan skilja sig en hel.
 • Gör det till en rutin att gallra och beskära häckplantorna, dels för att påskynda tillväxten och dels för att hämma uppkomsten av exempelvis mjöldagg eller annan ohyra.
 • Eventuella Mjöldaggsangrepp behandlas med en blandning av bikarbonat, såpa, vatten och mjölk.
Avenbok

Betyg på guiden:

4.4/5 - (10 votes)