Gabioner

Snabbguide

Stödmur

En gabion är en form av nätkorg tillverkad av ståltråd. Korgen (gabionen) fylls med olika typer av stenar och utgör i det ögonblicket en i princip oöverträffad stödkonstruktion vid olika anläggningsarbeten. 

Gabioner och gabionmurar kan bland annat användas som stödmurar och bullerskydd längs bryggor, pirar, vägslänter, banvallar, trädgårdsslänter, tomtgränsen och liknande. 

Det går att göra mycket med hjälp av gabioner, i såväl privata som offentliga trädgårdar, som att skapa estetiskt attraktiva dekorationer, murar och odlingsbäddar eller praktiska och hållbara insynsskydd med mera.

Fullspäckat med information, tips och råd 

I den här artikeln finns det mängder med information, tips och råd om gabioner och gabionmurar: en praktisk inköpslista, handfasta tips inför ditt eget gabionbygge,  trendspaningar och svar på de vanligaste frågorna rörande gabioner och gabionmurar. 

Gabioner är en av de mest hållbara lösningarna för dig som drömmer om att skapa en stadig mur, ett snyggt insynsskydd eller en unik trädgårdsdekoration. Gabioner har många användningsområden och är vanliga som bord, bänkar, staketstolpar, väggar och diverse andra dekorationselement. 

Här lär du dig om det viktiga förarbetet, om hur du konstruerar och bygger en gabion samt vilken typ av sten som passar bäst för just ditt projekt. 

Skapa unika murar, staket och dekorationer

Tidigare var gabioner något man främst hittade i offentliga parker och grönområden då gabioner ofta används vid brofästen, kajkanten, kanaler, parkbänkar och så vidare. Numera används de allt oftare i privata trädgårdar och samband med ett husbygge, bland annat som husgrund, insynsskydd, mur, stödmur etcetera 

En gabionmur är inte bara estetiskt tilltalande utan också mycket praktisk. Systemet med gabioner är både självdränerande och hållbart, i synnerhet om du använder punktsvetsade, aluminiumlegeriade nät som ger ett gott rostskydd. 

Oavsett om du ska byta ut en gammal slipers eller en trasig stenmur behöver du komma ihåg att packa gabionen väl för ett snyggare och starkare resultat. Vill du skapa en gabion med planteringsmöjligheter är det också viktigt att fylla på med riktigt bra odlingsjord och att täcka de partier som inte ska ha några växter med fiberduk eller med stenmjöl. 

Köpet du en platsbyggd gabion, finns det olika former och konstruktioner att välja mellan. Såväl raka som runda gabioner går att kombinera på många olika sätt vilket kan ge upphov till  fantasifulla lösningar och former. En rak gabionmur kan till exempel avslutas med en något rundad form och ett runt gabionnät kan hjälpa till att skapa mjuka former i en i övrigt rak mur.

Går det att bygga en gabion på egen hand?

Svaret på den frågan är både ja och nej, eftersom det bland annat beror på hur stort projektet är samt vilka mått gabionerna ska ha. Ska du bygga en gabionmur måste du först montera själva nätkonstruktionen för att sedan fylla den med önskat material. 

Vanligast är att fylla nätet med någon form av bergkross, kullersten eller natursten. Beroende på vilken typ av material du väljer för din gabion/gabionmur skapas olika effekter.

Det här behöver du köpa för att bygga en gabion

 • Arbetshandskar 
 • Arbetsbyxor (med förstärkta knän) 
 • Bultsax
 • Fundament 
 • Grus
 • Grävmaskin
 • Nät
 • Spade (anpassad efter din längd) 
 • Stenkross, gatsten eller liknande 
 • Tråd
 • Tång

Det här behöver du göra för att bygga en gabion

Ska du bygga din egen gabionmur eller fristående gabion går det utan en massa specialverktyg, men vissa verktyg och hjälpmedel klarar du dig inte utan. Är det en större modell mur, exempelvis en stödmur, rekommenderas att du anlitar en professionell trädgårdsanläggare eller murare. 

 • Förbered underlaget

Det allra viktigaste är att grunden blir ordentligt och grundligt gjord. Underlaget för gabionen bör vara helt slätt och tätt packat, vilket med fördel görs med hjälp av en jordpress (går att hyra). Fundamentet bör vara minst 1 meter djupt och längd + bredd bör utgå ifrån gabionens dimensioner. Fyll på med ett rejält lager grus i ett område cirka 15-20 centimeter bredare än själva gabionen. 

 • Anpassa nätet

Att använda en bultsax, alternativt en annan typ av kraftfull tång, är att rekommendera när du ska anpassa/justera gabionnätet. Då konstruktionen är flexibel går nätet att anpassa mot ett utstickande berg eller en vägg. Du klipper helt enkelt nätet så att det passar i storlek för att sedan fästa det i valfri nätmaska. 

 • Bestäm formen

Ska du bygga staket eller grindstolpar passar det bra med runda gabioner. Likaså om du vill ha en svängd mur, som exempelvis en stödmur runt en rabatt eller en damm. Även till trädgårdsdekorationer fungerar runda gabioner då det är enkelt att skapa planteringsfickor I dem. 

Om du ska bygga en stödmur eller en fristående alternativt avgränsande mur passar det bra med raka gabioner. Vanligtvis byggs raka gabioner i sektioner om två meter, men det går också att bygga dem i sektioner om 0,5-1 meter, vilket är lämpligt när du vill skapa en mjukare linje i muren. Ska du bygga en mur med en maximal höjd på 1,5 meter kan du alltså med fördel forma nätet så att det ”svänger”. 

 • Välj tråd

Det finns olika sorters tråd att välja mellan, både när det gäller material och tjocklek. För det mesta används tråd tillverkad av aluminium och zink, men tjockleken varierar beroende på storleken på fyllet (stenen). 

Det finns exempelvis tråd med tjockleken 3,5 millimeter med maskor på 50 x 100 millimeter, samt tråd med tjockleken 4,5 millimeter och maskor på 100 x 100 millimeter. 

 • Välj stenfyllning

Du kan välja i stort sett vad som helst till fylle för dina gabioner även om sten är det vanligaste och mest praktiska. Enklast är att använda natursten alternativt krossad sten som är väldigt fint ihop med särskild utomhusbelysning. Rekommenderad storlek på fyllningen är runt 150 millimeter, men det går naturligtvis även att använda större stenar. 

Stenen kan fyllas på för hand men med en grävmaskin går det både fortare och lättare att fylla gabionerna. Synliga ytor kan du med fördel läggas tillrätta för hand, och var noggrann så att eventuella håligheter mellan sten i fyllnad täpps igen så gott det går.

Vanliga frågor om gabioner

Ungefär hur mycket väger en normalstor gabion? 

Man beräknar att en gabion som är fylld med en kubikmeter normalstort bergkross väger mellan 1600-1800 kilo.

Hur höga gabionmurar klarar man av att bygga själv? 

Byggs muren i flera skikt måste varje skikt fyllas på rejält, först med större bergkross och sedan med mindre stenar. Efter det kan man fortsätta med nästa skikt, vilket innebär att det blir både tungt och otympligt att bygga en gabionmur som är högre än 1,5-2 meter på egen hand. 

Behöver du exempelvis en flera meter hög stödmur som behöver anläggas i en brant slänt bör den dimensioneras av en geotekniker.

Vilken typ av gabion bör jag använda när jag vill anlägga en mur med mjukare former? 

Det finns lite olika typer av platsbyggda gabioner som kan vara antingen raka eller runda och som oftast levereras med både distansstag och låsspiraler. Det går bra att kombinera dessa båda sorter för att skapa fantasifulla och kreativa former och dekorationer. En rak gabionmur kan exempelvis avslutas med en liten rundning, och runda gabionnät går också att böja för att skapa mjukare former. 

Är det en mer funktionell gabion du vill ha, som en trädgårdsbänk eller ett bord, passar raka gabioner bäst då du enkelt kan fästa exempelvis en träskiva i nätmaskorna för att skapa sittplatser eller en bordsskiva.

Krävs det bygglov för att bygga en gabion eller en gabionmur? 

Det är en fråga för byggnadsnämnden i din hemkommun att besluta om utifrån den plan- och bygglagstiftning som gäller i de specifika kommunen. De flesta kommuner har en särskild policy för murar, staket och plank som kan ge lite vägledning, men för att få ett säkert besked måste du kontakta kommunen. 

Det man kan säga är att normalstora staket vanligtvis inte kräver något bygglov, men om du däremot önskar bygga ett högt plank eller en hög mur behöver du med all sannolikhet ansöka om bygglov. Återigen är det till kommunens  byggnadsnämnd som bedömer detta utifrån ett antal kriterier.

Här kan du se vad som gäller i just din kommun

Hur är det med tillstånd från grannar – behöver jag verkligen det? 

Det bästa är att utgå ifrån att även grannen på angränsande tomt ska kunna dra nytta av ett staket eller en mur. För att undvika osämja grannar emellan gör du alltså bäst i att fråga om grannen är okej med bygget, oavsett avstånd mellan granntomten och bygget. I vissa fall krävs dock ett skriftligt godkännande:

Ett skriftligt medgivande krävs när ett staket eller en mur önskas byggas på tomtgränsen samt om ett staket eller en mur önskas byggas närmare än 1 meter från grannens tomt.  

Det enklaste är därför att bjuda in grannen på lite fika, vid vilken du presenterar ett enkelt kontrakt er emellan som visar svart på vitt att muren/staketet får lov att nyttjas av båda parter. Förhoppningsvis ser också grannen nyttan med en avskiljare eller ett insynsskydd och kan njuta av bygget även från sin tomt.

Vad ser vi för trender i trädgården just nu? 

Som med det mesta som har med hus, hem och trädgård att göra går det tender i stilar, former, färger och mönster. Så är det självklart även när man talar om materialval. De senaste åren har vi gått allt mer mot icke-standardiserade former, lösningar och dekorationer tillverkade av naturliga, återvinningsbara material som gärna får vara fria från underhåll.

Detta gäller även trenderna för inhägnade och trädgårdsanläggningar av olika slag. Numera ser man allt oftare metallstaket med horisontella profiler intill ett nybyggt modernt hus. Även träimitation är mycket populärt då det är ett material som skapar ett exklusivt utseende, samtidigt som det är underhållsfritt.

Allt mer sällan väljer vi standardiserade lösningar för staket, fönster, ytterdörrar, fönsterbrädor, takrännor, insynsskydd, murar och så vidare. Gabioner är ett sätt skapa unika och personliga murar och avgränsare på en exempelvis sluttande tomt. 

Många väljer också att blanda material, såsom betong, smide och sten, för att skapa höjdskillnader, blomsterbäddar, upphöjda rabatter och liknande. Även ett öppet staket med moderna smides- och trädetaljer är något som blir allt vanligare och som är både hållbara och praktiska materialval.

Vad finns det för fördelar med gabioner? 

Det är flexibelt, starkt, självdränerande, beständigt, lätthanterligt, anpassningsbart, snyggt och underhållsfritt material. 

 • Flexibelt och starkt 

Såväl fristående gabioner som gabionmurar kan stå emot enorma mängder tryck- och skjuvspänningar utan att spricka eller rasa. Använder man gabionstruktioner under vatten står de till exempel emot starka strömmar och vågrörelser långt mycket bättre än betongkonstruktioner.

 • Självdränerande

Du behöver inte vara orolig för att vattentryck ska byggas upp bakom en gabionmur då fyllnadsmaterialet är så pass stort att de hindrar kapillär stigning från att ske. Det betyder att du inte heller får problem med vare sig frostsprängning eller tjällyftning. 

 • Beständigt

Du kan räkna med ungefär samma (eller något längre) livslängd för gabionstrukturer som för olika typer av betongkonstruktioner.

 • Lätthanterligt och anpassningsbart 

Gabioner levereras generellt i platta paket och monteras/fylls på plats. Detta är både enkelt och smidigt för den som vill bygga sin egen gabion. Konstruktion kan även utökas med fler lager.

 • Snyggt och underhållsfritt

Gabioner har en tendens att smälta in i omgivningen kan dessutom användas för plantering av diverse växter och blommor, antingen genom eller uppe på de olika modulerna. Ska du ändå bygga en stödmur eller en fristående mur kan du lika gärna bygga det med hjälp av gabioner som är både hållbara och i princip underhållsfria.

Fler Guider inom Trädgård

Betyg på guiden:

4/5 - (4 votes)