Gräsarmering

Vad är gräsarmering?

Enkelt beskrivet kan man säga att gräsarmering är ett permeabelt, miljövänligt beläggningssystem som monteras för att förstärka och befästa ytor såsom uppfarter, parkeringsplatser, tillfartsvägar, idrottsanläggningar, lekplatser med mera. 

Själva armeringen i sig förhindrar hål, sporbildningar och oregelbundenheter i bland annat bilvägar, och gör det möjligt för dagvattnet att rinna undan. Samtidigt skapar det en grön och jämn yta som är både hållbar och enkel att underhålla.

Hur används gräsarmering? 

Gräsarmeringsplattan har många olika användningsområden, oavsett om man väljer armering av betong eller plast. Armeringsplattorna ses ofta i offentliga miljöer men fungerar lika bra på exempelvis garageuppfarter, runt träd eller som markförstärkande i slänter och liknande.

Gräsarmering används också för att förstärka gångstigar, parkeringsplatser och lekplatser där man samtidigt vill bevara och behålla grönskande gräsytor fräscha och fina. Fyller man bara på med jord och sår nytt gräs mellan armeringsplattorna kan gräset växa och frodas på ett naturligt sätt. 

Fler exempel på användningsområden: Brandväg utmed en fasad, erosionsskydd i en brant slänt, som grund för en rullstolsramp och under garageuppfarten. Helt enkelt till ytor som behöver vara slitstarka, farbara och hållbara i all sin grönska!

Var används gräsarmering?

Gräsarmering används främst på större ytor som utsätts för slitage och belastning. Oftast är det ytor som man vill hålla gröna under en lång tid och där armering är en effektiv metod för att uppnå just den effekten. Armering används både för privata som offentliga ytor men är vanligast i det sistnämnda. 

Oavsett om man väljer gräsarmering av plast, betong eller grus blir resultatet stabilt och hållbart. Lägger man armering under en stor gräsbelagd yta, där bilar och andra fordon parkerar, kan man slippa såväl däckspår som fastkörningar som annars är vanliga efter ihållande regn- och snöväder. 

Även stallägare och lantbrukare använder sig gärna av gräsarmering, då armeringen hjälper till att motverka alltför kraftigt upptrampade gräsytor och gångar. 

Hur det blir med dräneringen?

Det finns självklart svar även på den frågan! 

Många metoder gör nämligen så att dräneringen sköter sig automatiskt eftersom vattnet avleds under själva dräneringsmattan. Samtidigt ligger gräsmattan stadigt på plats tack vare armeringen. För ytterligare förbättrad avrinning går det att lägga ett dränerande grusskikt innan man lägger gräsarmeringen. Därefter är det dags att så nytt gräs.

Betong kontra plast

Gräsarmering i betong väljer man med fördel när man har ett fast underlag som grus eller sand. Om man sedan vill att plattorna ska täckas av gräs, lägger man ut vanlig matjord mellan plattorna vilket gör att gräset kan växa upp mellan armeringsplattorna och så småningom täcka hela ytan.

Det kan ta lite tid för gräset att växa upp så pass mycket så att det täcker hela armeringsytan, men har man bara lite tålamod kan man räkna med en grön och fin yta som håller i många år.

På senare år, i takt med att olika material och tekniker förbättrats, har gräsarmering i plast blivit en allt vanligare syn. Plasten är stark och klarar belastning både från gång- och biltrafik, men den är också avsevärt mycket billigare än gräsarmering av betong.

Plasten som används vid tillverkning är gjord av återvunnet material vilket även gör den till ett miljövänligt val. Det faktum att den är billigare och lättare att transportera (till skillnad mot betongarmering) är största anledningen till användandet av plastarmering har ökat.

Återvunnen polyeten

Det finns en specifik gräsarmering av plast som heter Ecoraster. Den tillverkas av 100% återvunnet lågdensitetspolyeten (LDPE) i fabriker som driver produktionen med hjälp av biogas och vindkraftverk. Detta resulterar i ett hundraprocentigt återvinningsbart, neutralt och flexibelt material som klarar både svår frost och tuff belastning utan att spricka.

Det är den i särklass största skillnaden mot exempelvis PVC-block som har en tendens att spricka i samband med extrem kyla och belastning. 

Olika typer av gräsarmering

Att det finns en rad olika sorters gräsarmering, som alla gör gräsmattan stark samtidigt som den upprätthåller en naturlig dränering, har vi kunnat konstatera. Men vad är det egentligen för skillnad mellan gräsarmering av plast och gräsarmering av betong? 

Vanligt är att lägga ut flyttbara plastmattor runt foderplatser i en hage eller runt cykel- och verktygsskjul, förråd och intill flitigt trafikerade gång- och cykelvägar. Gräsarmering passar även bra när man vill bibehålla en grönyta intill parkeringsplatsen eller uppfarten. Till detta väljer man oftast att lägga gräsarmering i betong.

Det finns även gräsarmering som kan läggas utan att avlägsna befintlig gräsmatta. Med den typen av armering slår du helt enkelt ner armeringen i omgångar då den levereras som moduler. Det enda som behövs är en stabil gummihammare och ett par arbetshandskar.

Gräsarmering av plast

För den som vill göra ett miljövänligt val finns det gräsarmering som är gjord av återvunnen plast polyetelen. Även den här typen av armering är utformad för att hålla i många år, då polyetelen är både UV-tåligt och slitstarkt. Många tycker också att resultatet blir jämnare och snyggare med gräsarmering av plast, jämfört med exempelvis gräsarmering av betong. 

Gräset kommer så småningom växa sig igenom plastens hålrum och ge en jämn, grön yta med stabil grund. Plasten kommer dessutom att hålla sig på nära nog samma nivå som när den läggs, då den här typen av armering inte sjunker djupare ned i marken över tid. 

Ecoraster gräsarmering är en miljövänlig och hållbar produkt som ger en körbar permeabel yta. Samtidigt får du gräsets gröna frodighet och förmåga till att fördröja och dränera regnvatten. Gräsarmeringen kombinerar således traditionell effektiv permeabel beläggning med gräsets gröna uttryck.

När du installerar gräsarmering med Ecoraster reducerar du behovet för andra dränerings- eller avvattningsinstallationer, då regnvattnet snabbt och effektivt återförs till naturen utan att belasta avloppssystemet.

Faktaruta: Gräsarmering av plast

– Klarar hög och regelbunden belastning

– Enkel att montera

– Enkel att kapa till önskad storlek

– Enkel och snabb att montera

– Enkel att ”låsa” (jämför med klickgolv)

– Mycket stabil fixering

– Fylls med grus, gräs eller jord

-Täcks oftast till fullo av gräs

Fördelar med gräsarmering av plast 

En fördel med gräsarmering av plast är att den är väldigt enkel att montera. Det krävs inte ens en spade! Plastpartierna kommer i partier och kan enkelt kapas till önskad storlek (jämför med ett klickgolv). 

Ytterligare en fördel är att plastarmering fungerar i många olika miljöer, såsom kraftigt belastade promenadstråk, vid turistattraktioner och i nöjesparker, på stora offentliga parkeringsplatser och lekplatser och så vidare. 

Trycket på de lokala avloppssystemen minskas och den organiska gräsarmeringen hjälper till att skapa bättre luft i städerna, samtidigt som den höga avdunstningen av regnvattnet kyler stadsluften och minimerar uppvärmningen av staden.

Gräsarmering av betong 

Betongarmering är kanske den mest traditionella metoden och läggs med genomborrade betongklossar som placeras ut i sjok. Klossarna läggs bredvid varandra, precis som när du lägger vanliga betongplattor, så att de bildar en sammanhängande yta där exempelvis bilar kan parkera utan problem. 

Underlaget ska bestå av väl packat grus och ett rejält lager med mulljord (till skillnad mot fogsand som används vid plattläggning) som läggs ett par millimeter under betongklossarna. 

Med den här metoden behöver du ha lite tålamod då betongplattor ligger synliga till dess att gräset vuxit upp och naturen har gjort sitt genom att långsamt trycka tillbaka betongen ner mot marken. 

För den som vill ha en jämnare och slätare gräsyta är gräsarmering av betong därmed ett något sämre alternativ än gräsarmering av plast. Det är också något lurigare att lägga ut, samtidigt som resultatet blir mindre estetiskt tilltalande. Dock är det precis lika hållbart och stabilt.

Faktaruta: Gräsarmering av betong

– Klarar hög och regelbunden belastning 

– Passar många olika typer av miljöer 

– Enkel att montera

– Mycket stabil fixering

– Underlaget kräver grus och mulljord

– Täcks sällan till fullo av gräs

Ytarmering 

Förutom gräsarmering av plast och betong finns det dessutom ett ytarmeringssystem som heter Ecoraster. Det används främst för bottenstabilisering av bland annat paddockar, ridvägar och ridbanor, galopp- och travträningsbanor, fållor med mera. Ecoraster gör så att hästar och andra djur får ett halkfritt underlag att gå och springa på, något som bland annat  skyddar djurens leder och senor.

Fördelar med ytarmering

I fållor fungerar den här typen av armering som ett dränerande underlag som gör så att hästar, kor och andra djur slipper leriga hagar och stora regnpölar. Något som ses som en stor fördel, inte minst för att det även minimerar uppkomsten av såväl mögel som ojämna ytor. 

Ytterligare en fördel är att ytarmering kräver lite underhåll då bottenplattans egenskaper gör att den dränerar underlaget på ett mycket effektivt sätt.

Markarmering

Markarmering används för upptrampade hagar och andra ställen där underlaget utsätts för hårt och regelbundet tryck. Armeringen monteras och fylls därefter med grus eller jord. Armeringen läggs med fördel ut i hagar, runt foderhäckar och liknande. Dräneringen tillverkas av återvunnen plast polypropen som gör att regnvatten med mera kan dräneras på ett snabbt och effektivt sätt.

Markarmeringsmattor används för att förstärka och stötta mark som har tendens att bli upptrampad och lerig, eller på platser där marken utsätts för extra mycket tryck. Mattorna kan användas vid till exempel in- och utsläpp i hagar eller vid foderhäckar.

Mattorna placeras i marken och kan fyllas med jord, grus eller sand för att stabilisera och jämna ut underlaget. På så sätt får du en jämnare markyta där lera inte riskerar att trampas upp i samma utsträckning som på en plats utan markarmering.

Permeabel beläggning

En permeabel beläggning gör det möjligt för överflödigt vatten att dräneras. Den är uppbyggd av beläggningssten och plattor på en form av bärlager som klarar stora vattenmängder.

Permeabel beläggning gör att designen blir flexibel då såväl färg och mönster kan kombineras på så vis att de passar individuella krav och önskemål som avser anläggningsplatsen. På så vis är detta en funktionell och dekorativ lösning för såväl offentliga ytor, såsom parkerings- och lekplatser, som privata ytor såsom garageuppfarter och terrasser.

Det finns en specifik beläggning som heter Ecoraster Stone som framställs av högdensitetspolyeten (LDPE), som är ett 100 % återvinningsbart material.

Ecoraster Stone är en flexibel produkt som tål stor belastning och hård frost utan att spricka. Något som vanligtvis inte är fallet med block av HDPE eller PVC, som ofta spricker när de utsätts för kombinationen av extrem kyla och hård belastning.

Gräsarmering av gummi

Gräsarmering av gummi är tillverkad av en kraftig, så kallad granulerad gummi som lämpar sig bra för platser som lekplatser och större områden avsedd för persontrafik, vid kuperad terräng och liknande.

Armeringen dränerar underlag av grus eller sand på ett effektivt sätt och vill man ha gräs mellan armeringsblocken toppar man med vanlig matjord och sår därefter nytt gräs. Efter hand växer gräset så att det till slut täcker hela armeringen och ger en homogen grönyta som håller länge. 

Inköpslista inför anläggning av gräsarmering

För den som planerar att montera någon form av gräsarmering på egen hand krävs en hel del planering, både när det gäller förberedelse av ytan och inköp av verktyg och material. Rekommenderat är att införskaffa följande verktyg och material:

– Sättsand

– Matjord

– Gräsfrö (kontrollera vilken sort som passar bäst) 

– Material till bärlager 

– Spade (i anpassad längd) 

– Fintandad såg 

– Snöre

– ”Padda” (för att packa grus och sand)

Rekommenderad arbetsgång 

 1. Börja med att märka ut området där armeringen ska monteras (här behövs snöre).
 2. Gräv ut ett djup om cirka 300 millimeter (vid fast underlag kan det krävas en djupare urgrävning).
 3. Ska du ha kantsten är det dags att placera ut den.
 4. Lägg ut cirka 200 millimeter bärlager och packa väl, lägg ut ytterligare omkring 50 – 60 millimeter bärlager och packa på nytt.
 5. Jämna till ytan så att den blir omkring 40 – 50 millimeter lägre än önskad (färdigställd) höjd.
 6. Placera ut gräsarmeringen och täck armeringen med näringsberikad matjord.
 7. Så nytt gräs, vattna rejält och regelbundet (hellre mycket och sällan än lite och ofta).

Så här monterar du gräsarmering 

Systemet med gräsarmering är enkelt att förstå och smidigt att montera. Det krävs inga särskilda specialverktyg och underlaget behöver bara bearbetas utifrån förväntad belastning (jämför bearbetning vid stensättning). 

Gräsarmering levereras i moduler som enkelt hakas ihop och om det behövs, kapas till önskad storlek (här kommer den fintandade sågen till användning). Nästa steg är att fylla på jord, så gräsfrön och vattna. 

När du ska armera med betong eller plastplattor ska du bygga upp ett cirka 15-20 centimeter tjockt förstärkningslager, fortsätta med 10-15 centimeter stabilgrus och avsluta med cirka 3 centimeter sättgrus (till gångytor räcket det med 5-10 centimeter stabilgrus och 3 centimeter sättgrus). 

Gräsarmering i betong läggs på samma sätt på ett stadigt lager välpackat grus, men istället för att fylla mellanrummen med fogsand (som vid stenläggning) fyller du på med jord så att den ligger några millimeter under armeringens ovankant.

Sammanfattning 

Eftersom gräsarmering motverkar slitage, väghål och ojämnheter, är metoden perfekt för såväl brandvägar, parkeringsplatser, idrottsarenor, bostadsområden, rabatter med mera. 

Gräsarmering av plast är smidiga och enkla att lägga och kapa och har ett mycket stort användningsområde. 

Plastplattorna monteras på önskad yta innan det är dags att täcka mellanrummen med grus eller sand. Till sist sås nytt gräs. Efter bara ett par veckor kommer det nya gräset täcka alla håll och armeringsblock. 

Till skillnad mot montering av gräsarmering av betong krävs inget underlag av grus vid montering av plastarmering. I vissa fall behöver man inte ens gräva ut ytan där armeringsblocken ska läggas, utan kan lägga dem rakt på ytan. Det gäller främst på gräsytor där blocken kommer att tryckas ner i marken vid belastning (av exempelvis bilar).

En annan fördel är att plastplattor kan gjutas tunnare än betongplattor, vilket gör att hålen mellan blocken blir något större. Det leder till att gräset får en större yta att växa på och kan i vissa fall täcka armeringen helt. 

Att välja armering är i mångt och mycket en smaksak; en del föredrar betongklossar som sticker upp i gräset, andra vill helst att gräset ska täcka allt. Till stora delar använder man  dessutom båda sorterna till ungefär liknande ytor, men det finns självklart skillnader. 

Gräsarmering av betong 

Plattor av betong används ofta i offentliga miljöer men fungerar även bra till garageuppfarter, runt träd och som släntförstärkare. Gräsarmering av betong är en smart lösning för ytor som utsätts för hård och tung belastning. 

Gräsarmering av plast

Även plattor av plast har många användningsområden. De används för liknande miljöer och ytor som de av betong, med den stora skillnaden att de är lättare att transportera, montera och sköta. Dessutom är det lättare att få gräset att täcka armeringen helt och hållet.

gräsarmering

Här får du en fullständig guide med allt du behöver veta om gräsarmering:

 • Vad gräsarmering är
 • Hur och varför gräsarmering används
 • Vad det finns för olika typer av gräsarmering
 • Vad man ska tänka på inför montering av gräsarmering
 • Inköpslista inför montering
 • Steg-för-steg-guide för dig som ska montera armering på egen hand

Betyg på guiden:

4.5/5 - (8 votes)