VäxtEko


Tidskrift/serie: SLU Kontakt
Utgivare: SLU Kontakt
Redaktör: Grant G.
Utgivningsår: 1997
Nr/avsnitt: 3
Författare: Bruce Å., Egonsson D., Karlsson T., Pettersson O.
Titel: Vegan - vegeterian - allätare?
Huvudspråk: Svenska
Målgrupp: Rådgivare
Nummer (ISBN, ISSN): 91-576-5382-8, 1402-7445

OBS! Fel i texten kan ha uppkommit då dokumentet överfördes från papper.

Vegan - vegeterian - allätare?

Åke Bruce, Dan Egonsson, Thord Karlsson, Olle Pettersson

Förord

Under det senaste decenniet har miljödebatten förskjutits från produktionens påverkan till konsumtionens. "Livsstilsfrågor" - hur vårt sätt att bo, åka och köpa varor - påverkar miljön i vid mening kommer därvid i fokus. Detta gäller även maten. Kunskapsbehovet kring hur olika livsmedel påverkar miljön har därmed ökat.

Om man vill studera sambandet mellan matvanor och miljöeffekter, kan man undersöka det enskilda livsmedlet eller den samlade effekten av att våra konsumtionsvanor förskjuts i den ena eller andra riktningen. Man kan också ta sin utgångspunkt i kostens sammansättning för den enskilde konsumenten.

Denna studie handlar om hur våra matvanor påverkar omgivningen i form av energihushållning, markutnyttjande och därmed förknippade miljöeffekter. Vi har tagit vår utgångspunkt i tre väl definierade koster, som representeras av någorlunda enhetliga grupper i samhället. Det gäller vegankost, laktovegetarisk kost och en vanlig blandkost som också inkluderar kött och ägg. Utöver frågor kring miljö och resursanvändning diskuterar vi också näringsaspekter och de etiska frågorna kring valet av kost.

Vårt syfte är att belysa och diskutera frågan om kost, hälsa, moral och miljö med utgångspunkt från dessa valda exempel. Däremot leder arbetet inte fram till någon rekommendation för hur man bör äta eller någon slutsats om vilket sätt att äta som är det mest moraliska. Om den egna livsstilen är bättre eller sämre med hänsyn till djur och miljö beror också på vad den innefattar utöver matvanorna.

Arbetet har gjorts under 1997 inom ramen för tvärvetenskapliga informationsprojekt vid SLU Kontakt, SLU.

Vi vill här tacka Elsa Laurell för utarbetandet av veganmatsedeln och den laktovegetariska matsedeln.

Uppsala i oktober 1997

Åke Bruce Dan Egonsson Thord Karlsson Olle Pettersson

Innehåll