VäxtEko

130 000 sidor svensk facklitteratur om växtskydd, växtnäring och ekologisk odling


Senast inlagt material

Nytt material läggs in i VäxtEko med mer eller mindre jämna mellanrum. Här är en lista över det senast inlagda materialet.
Saknar du något som du tycker borde finnas i VäxtEko? Skicka gärna ditt material eller ett tips till Ulla.Ekstrom@bib.slu.se

 

Tidskrift eller serie Utgivare Utgivningsår Nummer Titel
Jordbruksverket (SJV)2010Växtskyddsmedel i fruktodling 2010
Jordbruksverket (SJV)2010Växtskyddsmedel i bärodling 2010
Jordbruksverket (SJV)2010Växtskyddsmedel i plantskolekulturer 2010 med beskrivning av skadegörare
Jordbruksverket (SJV)2010Växtskyddsmedel i växthusgrönsaker 2010
Jordbruksverket (SJV)2010Växtskyddsmedel i prydnadsväxtodling 2010
Jordbruksverket (SJV)2010Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark
Aktuellt från VPESLU, Institutionen för växtproduktionsekologi20108Sortval i ekologisk odling 2010. Sortförsök 1999-2009
Ekobruk norrLänsstyrelsen Gävleborg20103Kamp för att behålla baljväxterna
Ekobruk norrLänsstyrelsen Gävleborg20103Karlsro gård - omtanke om djur, natur och anställda
Examensarbete - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vårdSLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård2010315Effekten av olika andelar grovfoder och kraftfoder i foderstaten på mjölkproduktion, välfärd och hälsa hos mjölkkor
Examensarbete - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetikSLU, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik2010108Characterisation of virus isolates associated with leaf yellowing in Swedish sugar-beet plants
Examensarbete - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetikSLU, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik2010110Molecular testing of raspberry plants infected with Tomato black ring virus
Examensarbete - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetikSLU, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik2010111Analysis of Raspberry ringspot virus in raspberry by amplification of RNA-2
Examensarbeten - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljöSLU, Institutionen för mark och miljö201004Möjligheter att minska kväveutlakningen genom att anpassa kvävegödslingen till variationer inom stråsädesfält
Examensarbeten - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljöSLU, Institutionen för mark och miljö201005Möjligheter till ökat utnyttjande av fosfor genom grödan med mineralgödselmedel
Examensarbeten - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljöSLU, Institutionen för mark och miljö201006Strukturkalkningens möjlighet att hindra fosforutlakning - en litteraturstudie
Examensarbeten - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljöSLU, Institutionen för mark och miljö201009Årlig gödsling med NPK bäst för gröda, miljö och ekonomi
JordbitenLänsstyrelsen Västra Götaland20103Växtföljden påverkar bördigheten
JordbitenLänsstyrelsen Västra Götaland20103Jordherbicider
JordbitenLänsstyrelsen Västra Götaland20103Den positiva trenden håller i sig
JordbitenLänsstyrelsen Västra Götaland20103Ohävdsarter. Örnbräken
JordbruksinformationJordbruksverket (SJV)201005Ekonomi i fruktodling. Kalkyler för äpple
JordbruksinformationJordbruksverket (SJV)201007Starta eko. Växtodling
JordbruksinformationJordbruksverket (SJV)201008Starta eko. Frukt
JordbruksinformationJordbruksverket (SJV)201009Starta eko. Potatis
JordbruksinformationJordbruksverket (SJV)201010Bra bete på ekologiska mjölkgårdar
OdlarenFörbundet organisk biologisk odling20091Tillbaka till naturen. En japansk odlingspionjär har gått ur tiden
OdlarenFörbundet organisk biologisk odling20091Odlarskolan 1
OdlarenFörbundet organisk biologisk odling20091Ja, vi kan odla sojabönor i Sverige!
OdlarenFörbundet organisk biologisk odling20092Svart jord - terra preta
OdlarenFörbundet organisk biologisk odling20092Odlarskolan 2
OdlarenFörbundet organisk biologisk odling20093Odlarskolan 3 - Sensommar och höst
OdlarenFörbundet organisk biologisk odling20093Gamla sorter fortfarande bäst
OdlarenFörbundet organisk biologisk odling20094Permakulturdesign
OdlarenFörbundet organisk biologisk odling20094Odlarskolan 4 - Städa upp och täck
OdlarenFörbundet organisk biologisk odling20094Frågor&svar: Ensilage och täckning
Rapport - JordbruksverketJordbruksverket (SJV)201010Minskade växtnäringsförluster och växthusgasutsläpp till 2016 - förslag till handlingsprogram för jordbruket
Rapport - JordbruksverketJordbruksverket (SJV)201010Minskade växtnäringsförluster och växthusgasutsläpp till 2016 - förslag till handlingsprogram för jordbruket. Bilaga 1. Styrmedel för minskade utsläpp
Rapport - JordbruksverketJordbruksverket (SJV)201010Minskade växtnäringsförluster och växthusgasutsläpp till 2016 - förslag till handlingsprogram för jordbruket. Bilaga 2. Åtgärder för minskade utsläpp
Självständigt arbete vid LTJ-fakultetenSLU, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap2010Identification of olfactory receptor neurons in two species of scarab beetlel. A comparative study by means of single sensillum recording
Självständigt arbete vid LTJ-fakultetenSLU, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap2010Integrerat växtskydd i svensk jordgubbsodling
Självständigt arbete vid LTJ-fakultetenSLU, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap2010Biokol som jordförbättring i en mineraljord
Skånska lantbrukHushållningssällskapet Kristianstad; Hushållningssällskapet Malmöhus20094Med biobädd i över 10 år
Skånska lantbrukHushållningssällskapet Kristianstad; Hushållningssällskapet Malmöhus20094Behandling av gödsel påverkar förlusterna av ammoniak och växthusgaser
Skånska lantbrukHushållningssällskapet Kristianstad; Hushållningssällskapet Malmöhus20094Etablering och brytning av fånggrödorna oljerättika och vitsenap
Studentarbete - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsaSLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa2009284Val av liggplats och väderskydd hos dikor vid utedrift vintertid
Studentarbete - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsaSLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa2010312Grovfoder för dikor
Utsikt VärmlandLänsstyrelsen Värmland20102Det är ett plock med flyghavre
Utsikt VärmlandLänsstyrelsen Värmland20103Dags att bekämpa kvickrot och invintra sprutan
VäxtpressenYara AB20102Lönsamhet för NPK - vad baseras kalkylerna på?
VäxtpressenYara AB20102Lönsamhet för NPK säsongen 2011
VäxtpressenYara AB20102Glöm inte den långsiktiga bördigheten!
VäxtpressenYara AB20102Den klimatcertifierade maten - nu finns den
VäxtpressenYara AB20102EU:s hållbarhetskriterier för biodrivmedel och svensk växtodling
VäxtpressenYara AB20102Många steg till god etablering av höstraps
VäxtpressenYara AB20102Yara N-Sensor med ny teknik i raps
VäxtpressenYara AB20102Kadmiumhalterna fortfarande låga

Start | Hjälp | Kontakt | Om VäxtEko

För VäxtEko ansvarar SLU-biblioteken. Finansiering från EU.

Upphovsrätten för dokumenten tillhör respektive utgivare.